Bestyrelsen

Bestyrelsen for Fjordbyen er sammensat således:

Formand

Mikkel Munk Iversen
mikkelmi@hotmail.com
2274 2862
(Skur 109)

 

Næstformand

Jens Munk Clemmensen
munk@hardart.dk
28456500
(Skur 68)

 

Kasserer

Tina Simonsen
tinasimonsen67@gmail.com
2237 4534
(Skur 66)

 

Bestyrelsesmedlem

Dorthe Munk
dorthe.munk@stofanet.dk
5354 4541
(Skur 70)

 

Bestyrelsesmedlem

Vibeke Hørdum
vibekehoerdum@gmail.com
2288 6024
(Skur 101)