Bestyrelsen

Bestyrelsen for Fjordbyen er sammensat således:

Formand

Lotte Christensen
lotteogmorten2008@live.dk
4232 1584
(Skur 99)

 

Næstformand

Peter Mørkbak
moerkbak@hotmail.com
6179 7779
(Skur 75)Kasserer

Tina Simonsen
flyvendesuperhund@gmail.com
2237 4534
(Skur 66)Bestyrelsesmedlem

Jens Munk Clemmensen
munk@hardart.dk
2845 6500
(Skur 68)Bestyrelsesmedlem

Mikkel Munk Iversen
mikkelmi@hotmail.com
2274 2862
(Skur 109)