Historien om Fjordbyen

Lidt om Fjordbyens historie

Helt tilbage i slutningen af 1930’erne og begyndelsen af 1940’erne lå det, der senere blev til Fjordbyen, ved bredden af Limfjorden under den gamle jernbanebro i nærheden af Aalborgs centrum.
Det var en såkaldt Fiskeklynge bestående af små selvbyggede redskabsskure, som fritidsfiskere benyttede til at opbevare deres fiskeredskaber i, og små huse – ofte såkaldte sildekassehuse – hvor de kunne søge ly for vind og vejr. De små fiskerfartøjer og joller blev enten trukket op på land eller lå fortøjede ved små selvbyggede anløbsbroer. I takt med at byen udviklede sig og krævede plads ved fjorden er fiskeklyngen flere gange blevet flyttet længere væk fra byens centrum, til den i 1980 endte på den nuværende plads tæt beliggende ved den nuværende skudehavn.

Traditionelt var det småkårsfolk, der supplerede deres husholdning ved at være fritidsfiskere, der udgjorde grundstammen i en fiskeklynge. I perioder med arbejdsløshed har indtægterne fra fiskeriet eller fiskene selv op gennem tiderne udgjort livsgrundlaget for mange af fiskerne. Helt tilbage til 1930’erne har nogle af de små huse i fiskeklyngen også fungeret som boliger for fiskerne.

Det var i forbindelse med den sidste flytning i 1980, at Fjordbyen fik sit navn og samtidig overgik fra havnevæsenet til kommunal administration. Det skete, da en del af den daværende fiskeklynge måtte vige pladsen for at skabe plads til et nyt Marinemuseum, der ligger som nærmeste nabo.
Det var ved samme lejlighed, at den nuværende forening, der driver Fjordbyen blev stiftet efter krav fra kommunen, hvorved Fjordbyen fik den samme status som kommunens kolonihaveforeninger, bortset fra at Fjordbyen skal have fornyet sin lejeaftale med kommunen oftere. Overgangen til kommunal administration har bl.a. medført at kommunen skal godkende foreningens vedtægter hvoraf det bl.a. fremgår, at man skal være bosiddende andet sted i Aalborg kommune for at leje en grund i Fjordbyen.