Hvad er Fjordbyen?

Fjordbyen er et specielt sted

Fjordbyen er et noget specielt sted, som ikke kan sammenlignes med så mange andre steder. Ser man overfladisk på husene og Fjordbyen som sådan, kan stedet umiddelbart sammenlignes med en kolonihaveforening. Men et nærmere bekendtskab viser hurtigt, at Fjordbyen på væsentlige områder adskiller fra en kolonihaveforening. Der er f.eks. ikke nogen krav til medlemmerne om at hækkene (som der heller ikke er så mange af) skal klippes til et bestemt tidspunkt, og der foretages ikke noget årligt syn af huse og haver.

Polles skrotbunke

Grundlæggende må folk gøre, som det passer dem, bare de kan blive enige med deres naboer, hvilket giver beboerne ganske vide rammer for personlig udfoldelse i Fjordbyen. Dette kommer f.eks. tydeligt til udtryk hos Skrot Polle, der i ordets bogstaveligste forstand har fyldt hele sit hus og hele grunden op med gammelt skrot, fittings og en masse andet “metal” som han for små penge stiller til rådighed for områdets øvrige beboere. En anden beboer har lavet et stakit af mandshøje ølflasker, som han har skaffet fra en ølreklame.
En anden afgørende forskel er, at området har et udpræget maritimt udseende, som bl.a. kommer til udtryk ved de mange redskabsskure med fiskeredskaber og mindre både, som befinder sig i området. Hertil kommer, at området er mere vildtvoksende og “anarkistisk” og mindre friseret end kolonihaver generelt er.